Kvinnlig järnvägspionjär

Här kör jag ånglok nr.5 på Anten Gräfsnäs Järnväg (AGJ) och stortrivs. Denna museibana har precis samma spårvidd som Järnvägs AB Roslagsbanan (891 mm) vilket motsvarar tre gamla svenska fot . Men här vill jag höja ett varnande finger och tala om att vidden mellan rälerna inte har det ringaste med framförandet av tåg att göra! Ifall nu någon händelsevis har gått på det där med ”att storleken har betydelse.” Det är bara nys och inget annat. När banan Stockholm - Roslagen byggdes var det precis som idag ekonomiska skäl som gällde, vilket gjorde att man då valde spårvidden 891 mm, i dagligt tal kallat smalspår, eller "smartspår".

Foto: Kent Johansson   

"Lokflickan Ulla-Brita"

”Beundrarbrev” från en ung järnvägsentusiast. Att vara ett föredöme för en ung man, var naturligtvis oerhört glädjande och stimulerande.

Denna lilla skylt var min maskot. Jag hade den alltid med i min förarhytt.

Fyra häften om min tid vid järnvägen

Svensk kvinnohistoria den 10 juni 1972;  Lära för livet / makten och spelet; Säkerhetens pris; Blandade järnvägsminnen.

Häftena finns på följande bibliotek och arkiv:

Kungliga biblioteket (KB)

Stockholms universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbibliotek

Linköpings universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Göteborgs universitetsbibliotek

Umeå universitetsbibliotek


Sveriges Järnvägsmuseum


Spårvägsmuseet

Copyright neibig.se 2023